Elérhetőségek

Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely

Cím: 9700 Szombathely,
Karmelita u. 1.
Telefon (ügyeleti időben: H, SZ, P 18:00-20:00): +36-30/961-6737
Telefon (sürgős esetben): +36-30/993-2964
E-mail:
kalvaria.szombathely@gmail.com
horvath.jozsef@martineum.hu
Bankszámlaszám

Bankszámlaszám

Bankszámlaszám: CIB Bank: 11100805-18884643-36000001

Postacím: 9701 Szombathely, Pf 21Egyházközség

Kispapunk, Bence

Kispapunk, Bence

Bejczi Bence vagyok, Szombathelyen születtem 1996. április 13-án. Két testvérem van, egy öcsém és egy húgom. Szüleim nem túlságosan vallásosak, inkább nagymamám volt az, akivel rendszeresen jártam templomba. Szombathelyen a Herman Ottó Szakközépiskolában környezetvédelmet tanultam, és itt érettségiztem 2015-ben. Már kisgyermekkoromban szerettem a templom körül, a templomban lenni. Nagymamám meséli mindig, három- négy éves lehettem, sétáltunk az utcán, és megszólalt a harang. Én rögtön be akartam menni a templomba. Azt mondták, hogy mindig fegyelmezetten ültem a misén, figyeltem a papra, a prédikációra és a szertartásra. Később az elsőáldozásom évében kezdtem ministrálni, tíz évvel ezelőtt a Kálvária templomban. Azóta rendszeresen ministrálok.

A Kálvária templom lett a második otthonom. Itt közösségre és barátokra leltem. Ebben a környezetben érlelődött hivatásom, hogy majd szárba szökkenjen. Tíz-tizenegy évesen gondolkodtam először, hogy milyen jó lenne papnak lenni. Sőt, még otthon a szobámban gyerekként berendeztem egy oltárt, beöltöztem, és miséztem. Később nem foglalkoztam a hivatás gondolatával, de ott volt a szívemben. Tovább ministráltam, két éve (2014) a szombathelyi Kálvária templom ministránsvezetője lettem, és a gyerekeket tanítgattam a ministrálásra. De a papi hivatás ott volt a lelkemben, éreztem, hogy ez lesz az utam, de valahogy nem tudtam kimondani.

Jött egy esemény, ami nagy hatással volt rám, és megerősített. Ez a tavalyi római ministránstalálkozó volt. Hivatásom itt kezdett megerősödni: két dolog volt, ami újra felszította a parazsat.  Először is a találkozó mottója gondolkodtatott el. Izajás prófétánál olvasható: „Itt vagyok, engem küldj!”, úgy éreztem én is együtt mondom ki a prófétával: Itt vagyok, engem küldj. Ez után még erősebben éreztem, hogy pap szeretnék lenni. A másik pedig egy személlyel való találkozás és beszélgetés volt, aki már döntött, hogy pap lesz. Hazatérve minden nap az utam a templomba vezetett. Sokat imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, mit kell tennem, és egy csendes, nyugodt pillanatban kimondtam az igent Jézusnak. „Igen, itt vagyok Uram, engem küldj, követlek téged. Ha ez az akaratod, akkor pap leszek.” És ekkor olyan öröm és boldogság költözött szívembe, amit nem tudok szavakba önteni, azóta sem. Ady Endre Az Úr érkezése c. verse jut eszembe:

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

 

Bevallom őszintén, hogy a meghatódottságtól vagy örömtől elsírtam magam, és most már tudtam, mit kell tennem. Mégis, úgy éreztem, hogy egy évet várnom kell. Beiratkoztam a technikusi évfolyamba, környezetvédelemre, de nem tudtam tanulmányaimra koncentrálni. Éreztem, hogy nem jó helyen vagyok, nem itt van dolgom. Végül májusban beadtam jelentkezésemet Veres András püspök atyához, aki akkor még Szombathelyen volt. Püspök úr nyáron felvett a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé, és szeptemberben megkezdtem tanulmányaimat a győri szemináriumban.

Püspök úr jelmondata jut eszembe: „Elvitte őt Jézushoz”. Úgy érzem, engem nagymamám vitt el Jézushoz, és én már akkor gyermekként jól éreztem magam az Úr közelében, és kerestem az alkalmat, hogy betérhessek hozzá. Később is, iskolából hazafelé is gyakran a templomba mentem.

Később már hétköznap is rendszeresen jártam a Székesegyházba szentmisére, hogy nap, mint nap magamhoz vegyem az Urat, hogy találkozzam vele az Oltáriszentségben.

József atya megkért, hogy írjak a szemináriumról egy kicsit az itteni életről, szokásokról.

A szeminárium Győr belvárosában található, a Bazilika és a Püspökvár mellett. Szép, nagy, közel százéves épület.

„A Papnevelő Intézetet 1627-ben Dallos Miklós győri püspök alapította. Ezidőben jezsuiták vezették az intézményt. Széchényi György püspök 1684-ben 25 ezer rajnai forintos alapítványt tett az Egyházmegyei Szeminárium építésére. Ebből épült meg a mai „öreg szeminárium” épületének első két szintje, ma Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár. Sinzendorff Fülöp püspök 1732-ben kibővítette az épületet, és vezetését a pannonhalmi bencésekre bízta. Az intézmény vezetését később domonkosok, piaristák, majd ismét a jezsuiták látták el. Amikor II. József császár bezáratta az egyházmegyei szemináriumokat, és Pozsonyban országos szemináriumot hozott létre, a Győrött tanuló papnövendékek is ott folytatták tanulmányaikat. Simor János püspök 1857-ben a Széchenyi téren álló úgynevezett „Apáturház”-ban kisszemináriumot létesített. Az új szemináriumot, ahol azóta is folyik az oktatás, 1910-ben Széchényi Miklós püspök építtette.

1952 óta intézményünkben folytatták tanulmányaikat a szombathelyi, a pécsi, majd 1965 óta a veszprémi egyházmegyei papnövendékei is. A rendszerváltást követő években az egyházmegyék szabadságukat kihasználva egymás után alapították, illetve újraindították saját intézményeiket. Ennek következtében főiskolánkon a győri egyházmegye papnövendékei mellett a szombathelyi papnövendékek, valamint a Nagyszombati Egyházmegye néhány magyar anyanyelvű növendéke tanul a teológus szak nappali tagozatán.”[1]

Jelenleg 11 kispap tanul itt, velem együtt, 3 egyházmegyéből (Győr, Nagyszombat, Szombathely). Ez a 11 fő ekkora épülethez valóban kevés. Nagyon családias így. A rendszerváltás előtt közel 100 kispap tanult Győrben, bár több egyhámegyéből. A létszám csökkenés a 2000-es évek elején kezdődött.

A Szombathelyi Egyházmegyének 5 kispapja van, 6 évfolyamon: ketten Rómában tanulnak a Collegium Germanicum et Hungaricum-ban, hárman pedig Győrben vagyunk.

Szeminárium mindennapjait a házirend határozza meg, melyben a tanulás mellett helyet kap az imádság és a szabadidő is. Reggel általában zsolozsmával és szentmisével kezdünk. Délelőtt vannak az előadások, kivéve szombaton és vasárnap. Ebéd előtt elimádkozzuk a napközi imaórát, majd délután következik a sérthetetlen szabadidő: ilyenkor lehet sétálni a városban, különböző ügyeket intézni.  16.00 órakor kezdődik a stúdium, mely az esti lelki programig tart. A zsolozsma, szentírásolvasás vagy rózsafüzér után van a vacsora, amit kis szünettel elmélkedés vagy szentségimádás követ. A hétvégék ettől kicsit eltérnek: szombaton csak délelőtt van stúdium, vasárnap pedig egyáltalán nincs, ekkor a délutánok szabadok. Vasárnap délelőtt pedig szentmise van a Bazilikában.

Nagyon fontos a kispapok mindennapi életében az imádság. Én például szerettek elidőzni a kápolna csendjében, a vizsgák előtt is gyakran vitt az utam a kápolnában.

6 évet kell tanulni, ötödév végén szentelik a jelöltet diakónussá és hatodév végén pappá, a diploma megszerzése után. A papi ruhát, a reverendát másodévben, Mindenszentek ünnepén ünnepélyesen öltik magukra először. Mindszenty bíboros írja a reverendáról: „… pap számára a reverenda, ha nem is mindent, de sokat jelent… A reverenda a pap testőre.”[2]

Arra kérem és buzdítom, e sorok olvasóit imádkozzanak új papi és szerzetesi hívatásokért, értünk kispapokért, papszentelésre készülő diakónusunkért, és a már felszentelt papokért is. Erre különösen szép alkalom a Brenner János emlékév, hiszen János atya a papi hívatás vértanúja.

„Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” (Mt. 9,38)

Imádkozzunk egyházmegyénk leendő püspökéért és plébánosunkért is, aki egyházmegyei kormányzóként vezeti a Szombathelyi Egyházmegyét. Továbbá imádkozzunk az Egyházért és az üldözést szenvedő keresztényekért, a békéért és minden jó szándékú emberért.

Győr, 2017.február 4.

Bejczi Bence

A Szombathelyi Egyházmegye első éves papnövendéke

 

Képek forrása:

  1. Mészáros Dávid
  2. gyhf.hu
  3. Szombathelyi Egyházmegye
 

[2] Mindszenty J., Emlékirataim, Tirol, 1988, 237.
Vissza az előző oldalra!
Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely - Magyar