Vasárnapi szentbeszédek


Nagypéntek 2018
2018. március 30., 23:30

"és a nép meghozta ítéletét"

Részletek

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018. március 08., 00:12

"Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt"

Részletek

ÉV ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 2018
2018. január 21., 21:43

-kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, annyit ér-

Részletek

B ÉV ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018. január 18., 13:48

"Az imádság árnyékában vár az Isten rátok"

Részletek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK AZ ÜNNEPE 2018"
2018. január 07., 17:44

"...beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet..."

Részletek

VÍZKERESZT 2018
2018. január 06., 22:58

"...s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot!"

Részletek

Advent 3. hete - csütörtök
2017. december 21., 20:43

"Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll."

Részletek

Advent 3. hete - szerda
2017. december 20., 20:11

Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent amire szükségem volt...

Részletek

Advent 3. hete - kedd
2017. december 19., 22:35

A Mennyei atya levele

Részletek

Advent 3. hete - hétfő
2017. december 18., 22:33

Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked

Részletek

Advent 3. vasárnapja
2017. december 17., 22:30

"... most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten"

Részletek

Advent 2. hete - péntek
2017. december 15., 22:28

"A pisztrángoktól ezt tanultam: sosem úsznak ők az árral szemben"

Részletek

Advent 2. hete - csütörtök
2017. december 14., 22:18

"Azért születtél erre a földre, hogy szeretni talulj mindörökre"

Részletek

Advent 2. hete - szerda
2017. december 13., 22:17

A megbocsátás az az illet, amelyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa

Részletek

Advent 2. hete - kedd
2017. december 12., 22:15

"Érjen össze a gondolat a gyűlölet fölött"

Részletek

Advent 2. hete - hétfő
2017. december 11., 22:12

Ajándékozz ma egy jó szót....

Részletek

Advent 2. vasárnapja
2017. december 10., 22:08

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat"

Részletek

Elhagyva a Szentháromság komfortzónáját...
2017. július 02., 23:56

AZ ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Részletek

Az 52. NK-I EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS MEGHIRDETÉSE
2017. június 18., 21:12

Krisztusban Kedves Testvérek!

Részletek

"A világ is csak vele fényesűl, az örömtől, aminek n...
2017. június 10., 18:38

AZ ÉV SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

"Fényesség nélkül oly sivár az élet!"
2017. június 03., 18:34

PÜNKÖSD 2017

Részletek

"Szemük láttára tőlük távolodva beitták felhők."
2017. május 27., 08:08

A ÉV URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

Részletek

"Amikor elárad majd benned Isten nyugalma"
2017. május 13., 08:10

A ÉV HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

Atyák és anyák napjára
2017. május 06., 08:11

A ÉV HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

"Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytá...
2017. április 29., 19:38

A ÉV HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Részletek

Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik
2017. április 22., 19:39

A ÉV HÚSVÉT 2. AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

Nem a nyüzsgés, hanem a "semmitevés" viszi előb...
2017. április 01., 19:41

A ÉV NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

"Meglátni ŐT, megsejteni s NEVÉT csodálva ejteni!"
2017. március 25., 19:36

A ÉV NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

VÍZKERESZT 2018

2018. január 06., 22:58

"...s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot!"
Az emberi szellem létének első pillanatától, kiolthatatlan szomjúsággal keresi a természetfölöttit, az Istent. Keresi az élet vallásos értelmezését, ami nem csupán mai kulturális jelenség, hanem már az ókorban is megvolt, akár a biblia emberénél, akár a pogány világban. A háromkirályokat is Isten szomjúsága késztette arra, hogy figyeljék a csillagok világát, keressék a választ a kérdésre, mit üzennek a csillagok. A mai ember is a csillagok üzenetét böngészi, amikor olvassa a bulvárlapokban a horoszkópokat. Csakhogy az effajta üzenetek, hamis üzenetek.
 
A horoszkópok megbízhatóságát egyetlen tudományos vizsgálat sem igazolja, módszerei áltudományos jellegűek. A mai tudomány szerint nem létezik kapcsolat egy személy és az égitestek látszólagos égi állása között. Tudományos kísérletekkel azt igazolták, hogy a horoszkópoknak semmiféle valóságtartalmuk nincs a véletlenen kívül. 
 
Az ókorban még nem tettek különbséget az asztrológia, tehát a csillagok állásából következtetések levonása az ember életére, és a csillagok tudományos megfigyelése között. 
 
A napkeletről bölcsek esetében is keveredhetett ez a kettő, de hozzájárult még egy harmadik is, jelesül a hozzájuk eljutott zsidó írások tanulmányozása, ill. abból következtetések levonása. Anapkeleti bölcsek jól ismerhették az csillagászatot, tehát a tudományos értelemben vett tanulmányozását az égi testeknek, és az asztrológiát, ami következtetés a csillagok állásából az emberi életre. 
 
Az általuk megfigyelt rendkívül fényes "csillag" két bolygónak, a Jupiternek és a Szaturnusznak együtt állása lehetett. De olvashatták az ószövetségi szentírás 4. könyvében, a Számok könyvében leírtakat is: „Látom őt, de nincs még itt, nézem őt, de nincs még közel. Csillag támad Jákobból és királyi pálca kél fel Izraelből[1]Ennek alapján alapozódott meg az a föltevés, amely a Megváltó születését egy csillag megjelenéséhez kötötte. 
 
A mai ember is szomjas a természetfölöttire. A baj az, hogy ezt a szomjúságát nem azzal oltja, ami hasznára van, hanem inkább azzal, ami ugyan édes, de egyrészt nem tudományos, másrészt nem kötelez semmire. Ezoteriával, asztrológiával, horoszkópokkal…
 
Isten mindig jeleket hagy maga után, az ember pedig próbálja megfejteni a jeleket. Az ószövetségi szentírás 4. könyvében, a Második Törvénykönyvben olvassuk „mint jelek és csodák, rajtad és utódaidon lesznek mindörökké.”[2] Maga az világegyetem is jel. Jelzi az teremtőt, az alkotót… Jézus, amikor a világ végéről beszél, szintén jelekre utal „jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.”[3]
 
A lelkiismeret hangja is jel, jelzi, hogy mi a jó, és mi a rossz. A virág is jel. Elárulja, hogy alkotója milyen fantázia gazdag… Csak az Istenre érzékeny ember fedezi fel Isten jeleit, jöjjön az bárhonnét.
 
A jelek felismerését pedig tanulni és gyakorolni kell…
E téren rendkívül fontos szerepe van az elmélyült imának, az Írások olvasásának, annak, hogy Isten igéje ne csupán értelmezendő szöveg legyen, hanem testet öltsön azzal, hogy „megéljük.”
 
Babits Mihály Csillag után című verse gyönyörűen írja le, hogyan ismeri fel a jelet, és indul el.
 
Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.

 
A félelem ködhálójában nem lehet látni a jeleket. Ez az állapot óhatatlanul életuntságot jelent. A baj az, hogy a mai embert egyre jobban beburkolja valamiféle a ködháló… Nevezhetjük ezt akár a mindennapi gondoknak, egyfajta pszichés állapotnak, depressziónak, a szellem lustaságának vagy bármi másnak…Ha valaki nem lát saját magánál tovább, soha nem fogja felfedezni az Isten jelekeit sem. 
 
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
 
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
 
Hát erről van szó. „kikelni tikkadt helyemből”. Tikkadt hőség, szoktuk nyáron mondani, amikor mindent átjár a mozdulatlan hőség és nincs az az emberi agy, amely ilyenkor venné a jeleket. Ebből ki kell kelni, elszántsággal és kemény akarattal. 
 
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
 
Az elindulás lendülete még nem jelent előbbre jutást, pláne nem megérkezést. De a vágy már a kezdet… maga az indulás. És akkor jönnek az akadályok:
 
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
 
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
 
Százszor megállítanának, –
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
 
Az ember nem a kincseit, csak önmagát viheti az Isten elé: a döntéseit, a jó vagy rossz tetteit, azt, ami ő maga. Üres kézzel jöttünk erre a világra és üres kézzel fogunk távozni innét: sem pénzt, sem egyéb vagyontárgyat innét magunkkal vinni nem lehet. 
 
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,

 
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal,
keserű szagú mirhámmal,
kenném véres lábadat.
 
Igazában csak a szenvedésben, a fájdalomban lehet megtalálni az Istent. Amikor az ember a legmélyebbre jutott és nincs semmi földi kapaszkodója, alátartja tenyerét az Isten… 
 
Magyar Örökségdíjas ötvösművész, Ozsvári Csaba így vall erről.
 
„… Hívő emberként Isten közelségére vágyom. Társaságát keresem a szentmisében, imádságban, a családomban és a mindennapi munkámban. … Hívőként végzem munkámat. Mindig Istenbe kapaszkodva és mindig az Egyház közösségében. A szenvedő Jézus Krisztus ábrázolásakor a Megfeszített testének, sebeinek és arcvonásainak megformálásakor sokszor megrendítő az Ő közelsége.”[4]
 

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki!Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!

!
!


Vissza az előző oldalra!
Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely - Magyar