Vasárnapi szentbeszédek


Nagypéntek 2018
2018. március 30., 23:30

"és a nép meghozta ítéletét"

Részletek

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018. március 08., 00:12

"Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt"

Részletek

ÉV ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 2018
2018. január 21., 21:43

-kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, annyit ér-

Részletek

B ÉV ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018. január 18., 13:48

"Az imádság árnyékában vár az Isten rátok"

Részletek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK AZ ÜNNEPE 2018"
2018. január 07., 17:44

"...beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet..."

Részletek

VÍZKERESZT 2018
2018. január 06., 22:58

"...s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot!"

Részletek

Advent 3. hete - csütörtök
2017. december 21., 20:43

"Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll."

Részletek

Advent 3. hete - szerda
2017. december 20., 20:11

Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent amire szükségem volt...

Részletek

Advent 3. hete - kedd
2017. december 19., 22:35

A Mennyei atya levele

Részletek

Advent 3. hete - hétfő
2017. december 18., 22:33

Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked

Részletek

Advent 3. vasárnapja
2017. december 17., 22:30

"... most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten"

Részletek

Advent 2. hete - péntek
2017. december 15., 22:28

"A pisztrángoktól ezt tanultam: sosem úsznak ők az árral szemben"

Részletek

Advent 2. hete - csütörtök
2017. december 14., 22:18

"Azért születtél erre a földre, hogy szeretni talulj mindörökre"

Részletek

Advent 2. hete - szerda
2017. december 13., 22:17

A megbocsátás az az illet, amelyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa

Részletek

Advent 2. hete - kedd
2017. december 12., 22:15

"Érjen össze a gondolat a gyűlölet fölött"

Részletek

Advent 2. hete - hétfő
2017. december 11., 22:12

Ajándékozz ma egy jó szót....

Részletek

Advent 2. vasárnapja
2017. december 10., 22:08

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat"

Részletek

Elhagyva a Szentháromság komfortzónáját...
2017. július 02., 23:56

AZ ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Részletek

Az 52. NK-I EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS MEGHIRDETÉSE
2017. június 18., 21:12

Krisztusban Kedves Testvérek!

Részletek

"A világ is csak vele fényesűl, az örömtől, aminek n...
2017. június 10., 18:38

AZ ÉV SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

"Fényesség nélkül oly sivár az élet!"
2017. június 03., 18:34

PÜNKÖSD 2017

Részletek

"Szemük láttára tőlük távolodva beitták felhők."
2017. május 27., 08:08

A ÉV URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

Részletek

"Amikor elárad majd benned Isten nyugalma"
2017. május 13., 08:10

A ÉV HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

Atyák és anyák napjára
2017. május 06., 08:11

A ÉV HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

"Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytá...
2017. április 29., 19:38

A ÉV HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Részletek

Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik
2017. április 22., 19:39

A ÉV HÚSVÉT 2. AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

Nem a nyüzsgés, hanem a "semmitevés" viszi előb...
2017. április 01., 19:41

A ÉV NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

"Meglátni ŐT, megsejteni s NEVÉT csodálva ejteni!"
2017. március 25., 19:36

A ÉV NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK AZ ÜNNEPE 2018"

2018. január 07., 17:44

"...beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet..."
Nincs Jordán folyónk, hogy megmerüljünk benne,
de van könnyünk, s a könny,
akár belső, akár látható, tisztít és bocsánatot szerez[1]
 
Minden alkalommal, amikor olvassuk az Írás, a nagybetűs ÍRÁS valamelyik részét, visszamegyünk az időben. Hozzászoktunk, hogy életünk mindig az újról szól. Új termékekről, amiket jobban el lehet adni, új kütyükről, új, mindenféle új és gazdagabb jövőt ígérő eszmékről. Templomainkban pedig, legyen bármilyen keresztény felekezetű, elővesszük az ősi szövegeket és lélekben visszamegyünk a régi idők történéseibe. Élünk belőlük, hogy tartalmasabb legyen az életünk. Visszamegyünk a gyökerekhez, hogy onnét véve az életerőt adó gondolatokat, képesek legyünk feltöltődni, és megújítani az életünket. 
 
Ma is így teszünk.
 
Visszamentünk az időben 2000 évvel, és részt vettünk egy eseményen, amely egy 30 éves Názáreti illetőségi férfival történt. A férfit Jézusnak hívták, aki elment a Jordán ama részéhez, ahol egy János nevű torzonborz, teveszőr ruházatot viselő, szigorú erkölcsű, egyszerű ember dörgedelmes szavakkal szólt folytonosan a tömegekhez, akik, valami titokzatos vonzásnak engedve keresték fel őt.
 
Életváltoztatás hirdetett. Legyetek mások, mint eddig voltatok. Jobbak, becsületesebbek, tisztességesebbek. Akik így gondolták és döntöttek, jelét is adták: megmerítkeztek a Jordán folyóban.
 
A Názáreti férfi, akit Jézusnak hívtak, szintén megmerítkezett, aki a tiltakozó Jánosnak pedig csak ennyit mondott: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki.[2]
 
És megtették. De megtették sok százan, ezren. Ez nem lenne ok arra, hogy a korabeli megmerítkezéseknek 2000 évvel később ünnepe legyen. 
 
Csakhogy itt sokkal többről van szó, mert „megnyílt az ég”. Egészen pontosan, amikor feljött a vízből „Jézus azonnal látta a fölszakadt eget”. A szentírás tudós szakértői szerint ez nem a tömeg előtt lejátszódó esemény volt. Ennek egyedül az Názáreti férfi, akit Jézusnak hívtak, volt a tanúja. Egy kis fantáziával úgy is mondhatnánk, a felszakad ég teljesen beborította őt. 
 
„felszakadó, a szétszakadó” ég most nem a mindent pusztító esőt hozta, mint az özönvíz idején, hanem válaszolt az Istenre várakozóknak. Teljesült Izajás prófétának mintegy 800 év előtti fohásza: „Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál…!”[3] Most megtörtént.
 
A természetfeletti találkozott itt a természetessel, Isten világa a bűnnel fertőzött világgal. Ha ősi bibliai képet akarok használni, akkor azt kell mondanom, hogy kinyílt az édenkert bezárt kapuja, mit adventi hajnalokon szoktunk megénekelni:
 
Ó bezárult Édenünk,
Rosszra fordult kezdetünk!
Megtaláltuk a halált,
Üdvünk kincse zárra zárt.
 
Ami minden emberi emlékezetet meghaladó múltban történt, a bűnbeesés után „kiűzte Isten az embert, az Éden kertjétől. Kerubokat és villogó lángpallost állított, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.”[4] Ez volt az a pillanat, amikor a kerubok a villogó lángpallosukkal együtt eltűntek. Az Éden kapuja pedig kinyílt.
 
„Lélek galamb alakjában leszáll rá.” olvassuk a további természetfeletti eseményt. Ennek is nyilván csak Jézus a tanúja, hiszen ő a „célszemély.”
 
Ezeknek a jelenségnek is nagyon mély gyökerei vannak. Joel próféta a bőségről történt látomása után így jövendölt „azokban a napokban, vagyis amikor eljön a Messiás, kiárasztom Lelkemet minden testre.”[5]. Látomásában ugyanígy látta Izajás próféta is: „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta.”[6] Egy másik helyen, hasonlóképen kiáltotta a jövőbe, amit Jézus első názáreti fellépésekor magára vonatkoztatva idéz„Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.”[7]
 
Isten Lelkének a kiáradása Jézusra jelezte, hogy most valami egészen új kezdődik, amelynek kezdeményezője és erőforrása a Jézusra, mintegy galamb formájában leszálló, és az őt betöltő Szentlélek. Most is, mint a világ teremtésekor is „Isten lelke lebegett az őskáosz fölött.[8]Akkor valami egészen új indult el: létezni és kibontakozni kezdett az anyagi világ. Most is valami új indult el: Jézusnak eme misztikus beiktatásával messiási „hivatalába” megkezdődött a kegyelem ideje.
Ezt követően hangzott el a Messiást küldetésébe beiktató szó: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Ez sem most hangzik el először az Isten ajkáról. Már Izajás által kinyilvánította „nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek.”[9]Az eseményről később Keresztelő János így tett tanúságot „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.[10]
 
Ami Jézusnak misztikus, tehát nem evilági rendjébe történt isteni beiktatásával történt, történik az általa rendelt keresztség esetében is. A megkeresztelt beiktatódik Isten gyermekeinek lelki közösségébe. A megkereszteltről levétetik a az ősbűn átka és lesz Isten gyermekei közösségének a tagja. 
 
Elárasztja a kegyelem, amelyről Szent-Gáli Kata így írt:
 
Te soha többé nem leszel nyugodt
s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
mert beléd hullott az Isten vetése,
és azt kitépni nem lehet,
- vagy nem mered,
mert érzed hogy éned jobbik része.
 
Azt megteheted, hogy soha nem kapálod,
hogy letaposod a kihajtó ágot,
hogy nem öntözöd,
hogy szinte gyűlölöd,
- de Harmat is van,
és akaratlan meglep.
 
És valahogyan elindul benned
egy gondolat, egy szó, egy jóbarát, egy semmi -
s amit már kezdtél elfeledni
vagy letagadni: duzzad, újra él.
A gyökér,
a mag,
beléd szövődik és szállá fakad
és vakmerő kalandra bátorít:
kilépni önmagadból,
az átlagosból,
komolyan venni azt, amit hiszel.
Tulajdonképpen mért nem kezded el?[11]

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki!Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!

!
!


Vissza az előző oldalra!
Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely - Magyar