Vasárnapi szentbeszédek


Nagypéntek 2018
2018. március 30., 23:30

"és a nép meghozta ítéletét"

Részletek

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018. március 08., 00:12

"Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt"

Részletek

ÉV ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 2018
2018. január 21., 21:43

-kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, annyit ér-

Részletek

B ÉV ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018. január 18., 13:48

"Az imádság árnyékában vár az Isten rátok"

Részletek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK AZ ÜNNEPE 2018"
2018. január 07., 17:44

"...beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet..."

Részletek

VÍZKERESZT 2018
2018. január 06., 22:58

"...s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot!"

Részletek

Advent 3. hete - csütörtök
2017. december 21., 20:43

"Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll."

Részletek

Advent 3. hete - szerda
2017. december 20., 20:11

Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent amire szükségem volt...

Részletek

Advent 3. hete - kedd
2017. december 19., 22:35

A Mennyei atya levele

Részletek

Advent 3. hete - hétfő
2017. december 18., 22:33

Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked

Részletek

Advent 3. vasárnapja
2017. december 17., 22:30

"... most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten"

Részletek

Advent 2. hete - péntek
2017. december 15., 22:28

"A pisztrángoktól ezt tanultam: sosem úsznak ők az árral szemben"

Részletek

Advent 2. hete - csütörtök
2017. december 14., 22:18

"Azért születtél erre a földre, hogy szeretni talulj mindörökre"

Részletek

Advent 2. hete - szerda
2017. december 13., 22:17

A megbocsátás az az illet, amelyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa

Részletek

Advent 2. hete - kedd
2017. december 12., 22:15

"Érjen össze a gondolat a gyűlölet fölött"

Részletek

Advent 2. hete - hétfő
2017. december 11., 22:12

Ajándékozz ma egy jó szót....

Részletek

Advent 2. vasárnapja
2017. december 10., 22:08

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat"

Részletek

Elhagyva a Szentháromság komfortzónáját...
2017. július 02., 23:56

AZ ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Részletek

Az 52. NK-I EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS MEGHIRDETÉSE
2017. június 18., 21:12

Krisztusban Kedves Testvérek!

Részletek

"A világ is csak vele fényesűl, az örömtől, aminek n...
2017. június 10., 18:38

AZ ÉV SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

"Fényesség nélkül oly sivár az élet!"
2017. június 03., 18:34

PÜNKÖSD 2017

Részletek

"Szemük láttára tőlük távolodva beitták felhők."
2017. május 27., 08:08

A ÉV URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

Részletek

"Amikor elárad majd benned Isten nyugalma"
2017. május 13., 08:10

A ÉV HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

Atyák és anyák napjára
2017. május 06., 08:11

A ÉV HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

"Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytá...
2017. április 29., 19:38

A ÉV HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Részletek

Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik
2017. április 22., 19:39

A ÉV HÚSVÉT 2. AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

Nem a nyüzsgés, hanem a "semmitevés" viszi előb...
2017. április 01., 19:41

A ÉV NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

"Meglátni ŐT, megsejteni s NEVÉT csodálva ejteni!"
2017. március 25., 19:36

A ÉV NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

"Szemük láttára tőlük távolodva beitták felhők."

2017. május 27., 08:08

A ÉV URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE
hirtelen elszakadt
a földtől. Sehol nem volt.
Kéklő felhő alatt
átölelte a mennybolt.”[1]
 
Urunk mennybemenetelének ünnepe van ma. Mennybemenetel, ahogyan a katolikusok, áldozónap, ahogyan a protestánsok mondják. Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Újszövetségben három helyen szerepel: Márk evangéliuma 16. Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében. Itt olvashatók azok a szikár tények, amelyeket szemtanúk tanúsítanak…
 
Betániánál amint megáldotta,
két áldó karját föléjük tartotta,
szemük láttára tőlük távolodva
beitták felhők.[2]
 
A csak a tér idő világában gondolkodó ember feltesz ilyesféle kérdéseket:
Felment, de hova? Valamelyik másik galakszisba, amely fényévekkel ki nem fejezhető távolságban van a földtől? Tán csak nem afféle ufóutasként elröppent egy másik civilizációba, amelyről még nem tudunk? Az emberi fantázia határtalan… rengeteg ostobaságot kitalálhat. Viszont az nem ostobaság, amit 1961. április 12-án hírközlő eszközök adtak tudtára a világnak, mint rendkívüli eseményt „Ember az űrben!” Tényleg ott volt. Jurij Gagarin egyszer megkerület a földet. Az űrutazás mindössze 108 percig tartott. Nyolc évvel később, 1969. július 20-án a hírközlő eszközök egy másik szenzációt röpítettek szét „ember a holdon!” Az első ember, aki a holdra lépett, mondta kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek.” Jézus mennybemenetele ennél sokszorosabb több, mintegy „ugrás” az Isten természetfeletti világába.
 
Jézust, amikor felment a menybe, nem a végtelen világűr nyelte el, hanem elhagyva a mi tér – idő világunkat visszatért abba a másik világba, ahonnét jött. Embersége visszavonhatatlanul belépett az isteni dicsőségbe, melyet a felhő, és az ég jelez.
 
Ember a mennyben! Lehetett volna szalagcíme az újságoknak, ha lettek volna újságok valamikor Krisztus születése után úgy 33 évvel. De erről csak az apostolok tanúságtétele maradt meg. „Az Úr Jézus, miután ezeket mondta, fölvétetett a mennybe és leült az Isten jobbján."[3]
 
Mi, Jézust követők, hisszük és valljuk, hogy Krisztus teste föltámadásának pillanatától megdicsőült. Hisszük és valljuk, hogy mennybemenetelével embersége visszavonhatatlanul belépett az isteni dicsőségbe.
 
Jézus mennybemenetele már nem tartozik az emberi tapasztalat világába, mert már az érzékeinkkel, emberi eszközeinkkel hozzáférhetetlen világban történt. Hinni, hogy Jézus feltámadott és visszatért a mennybe, az Atya dicsőségébe, megalapozottan a természetfeletti HIT világába tartozik. Igaz, hogy egyszerre történeti és természetfeletti esemény, mivel átmenetet jelent innét oda, a földről az Atya dicsősségébe.
 
Nem egészen váratlanul, hiszen adott róla jelzéseket.
"Senki sem ment föl az égbe, csak aki alászállott az égből, az Emberfia"[4] Ezt Nikodémusnak a főtanács tagjának mondta Jézus, azon a titokteljes éjszakai beszélgetésen. Feltámadásának hajnalán megjelent Mária Magdolnának, akihez ezeket a rejtélyes szavakat intézte: "Még nem (...) mentem föl az Atyához; de menj az én testvéreimhez, és mondd nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez."[5] Ezzel már előre jelezte, hogy hamarosan visszatér az Atyához
 
Az ember a saját természetes erőire hagyva nem képes bemenni az "atyai házba", Isten életébe és boldogságába. Egyedül Krisztus nyithatta meg az embernek az utat, ahogyan a mai szentmise prefációjában elhangzik majd: "hogy nekünk, az Ő tagjainak megadja a reményt, hogy mi is eljuthatunk oda, ahová Ő elsőként előre ment".[6]
 
A Golgota hegyén, ahol Jézus halálakor az apostolok lelkében minden összeomlani látszott, valójában akkor szabadultak fel a mennyet megnyitó erők "én pedig, majd ha magasba emelnek a földről, mindeneket magamhoz fogok vonzani"[7]. A kereszten való fölmagasztalás a mennybemenetel fölmagasztalását jelzi és jövendöli.
 
Gyönyörűen írja le Szent Pál a Zsidókhoz írt levelében, hogy Jézus Krisztus, az új és örök szövetség egyetlen papja "nem emberi kézzel épített szentélybe lépett be (...), hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt közbenjárjon értünk".[8] Sőt, mi több, helyet készít nekünk. Szeretet légkörét árasztó égi otthont. Az utolsó vacsorán mondta „elmegyek és helyet készítek nektek”. Erről írta Szent Pál apostol a korinthusi közösségnek
 
Szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.”[9]
 
Gyönyörű, ugyanakkor megnyugtató üzenet, kiegészítve azzal, ahogyan János evangélista fogalmazott a 2. levelében „van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz.[10]
 
Ó, győztes Úr,
Te égbe ment Király,
Uralmad végtelen!
Téged imád
néped, mely visszavár
nagy hittel szüntelen.
 
Te készíted helyünket
Atyánknak házánál,
hol gondjaink megszűnnek,
s lelkünk otthont talál.[11]
 
okéatya
 
 
 
 
[1] Kárász Izabella Így történt
[2] Kárász Izabella Meglátjuk az úr Jézust
[3] Mk 16,19
[4] Jn 3,13
[5][5] Jn 20,17
[6] Mennybemenetel szentmiséjének prefációja.
[7] Jn 12,32
[8] Zsid 9,24)
[9] 1Kor 2,9
[10] 1Jn 2,1
[11] Balog Miklós Égbe ment király

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki!Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!

!
!


Vissza az előző oldalra!
Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely - Magyar