Vasárnapi szentbeszédek


Nagypéntek 2018
2018. március 30., 23:30

"és a nép meghozta ítéletét"

Részletek

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018. március 08., 00:12

"Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt"

Részletek

ÉV ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 2018
2018. január 21., 21:43

-kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, annyit ér-

Részletek

B ÉV ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018. január 18., 13:48

"Az imádság árnyékában vár az Isten rátok"

Részletek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK AZ ÜNNEPE 2018"
2018. január 07., 17:44

"...beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet..."

Részletek

VÍZKERESZT 2018
2018. január 06., 22:58

"...s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot!"

Részletek

Advent 3. hete - csütörtök
2017. december 21., 20:43

"Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll."

Részletek

Advent 3. hete - szerda
2017. december 20., 20:11

Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent amire szükségem volt...

Részletek

Advent 3. hete - kedd
2017. december 19., 22:35

A Mennyei atya levele

Részletek

Advent 3. hete - hétfő
2017. december 18., 22:33

Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked

Részletek

Advent 3. vasárnapja
2017. december 17., 22:30

"... most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten"

Részletek

Advent 2. hete - péntek
2017. december 15., 22:28

"A pisztrángoktól ezt tanultam: sosem úsznak ők az árral szemben"

Részletek

Advent 2. hete - csütörtök
2017. december 14., 22:18

"Azért születtél erre a földre, hogy szeretni talulj mindörökre"

Részletek

Advent 2. hete - szerda
2017. december 13., 22:17

A megbocsátás az az illet, amelyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa

Részletek

Advent 2. hete - kedd
2017. december 12., 22:15

"Érjen össze a gondolat a gyűlölet fölött"

Részletek

Advent 2. hete - hétfő
2017. december 11., 22:12

Ajándékozz ma egy jó szót....

Részletek

Advent 2. vasárnapja
2017. december 10., 22:08

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat"

Részletek

Elhagyva a Szentháromság komfortzónáját...
2017. július 02., 23:56

AZ ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Részletek

Az 52. NK-I EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS MEGHIRDETÉSE
2017. június 18., 21:12

Krisztusban Kedves Testvérek!

Részletek

"A világ is csak vele fényesűl, az örömtől, aminek n...
2017. június 10., 18:38

AZ ÉV SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

"Fényesség nélkül oly sivár az élet!"
2017. június 03., 18:34

PÜNKÖSD 2017

Részletek

"Szemük láttára tőlük távolodva beitták felhők."
2017. május 27., 08:08

A ÉV URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

Részletek

"Amikor elárad majd benned Isten nyugalma"
2017. május 13., 08:10

A ÉV HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

Atyák és anyák napjára
2017. május 06., 08:11

A ÉV HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

"Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytá...
2017. április 29., 19:38

A ÉV HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Részletek

Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik
2017. április 22., 19:39

A ÉV HÚSVÉT 2. AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

Nem a nyüzsgés, hanem a "semmitevés" viszi előb...
2017. április 01., 19:41

A ÉV NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

"Meglátni ŐT, megsejteni s NEVÉT csodálva ejteni!"
2017. március 25., 19:36

A ÉV NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

Nem a nyüzsgés, hanem a "semmitevés" viszi előbbre az Isten ügyét

2017. április 01., 19:41

A ÉV NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Az egykori varsói gettó falán lehet olvasni ezt a feliratot:
 
Hiszek a napban, akkor is, ha nem süt,
Hiszek a szeretetben akkor is, ha nem érzem
Hiszek Istenben akkor is, ha nem látom.
 
Ki írta oda, nem lehet tudni. Nem is ez a fontos, hanem az üzenete, amely a reménytelenség világából jött. Abból a világból, ahonnét egyenes út vezetett a földi poklok egyikébe, Auschwitzba, Birkenau-ban, vagy bárhová eme szörnyűséges helyek közül.
 
Sokféle szemmel láthatjuk a körülöttünk lévő világ dolgait. A szeretet, a szomorúság, a reménység, a bizalom, a megértés szemével stb. ám, ha az anyagi világon túlra akarunk látni, oda csak a hit szemével tekinthetünk be.
Mi emberek hajlamosak vagyunk, ha beborul az ég, azt hinni, hogy megszűnt a nap létezni. Pedig ott van a felhők felett. Olyan is van, amikor annyira észemberek vagyunk, hogy csak azt hisszük, amit megfoghatunk a kezünkkel, amit érzünk, amit meg tudunk érteni az eszünkkel.
 
A múlt vasárnapnak a témája volt a születésétől vak ember szeme világának a visszaadása, és rácsodálkoztunk a csodára. Aki még soha nem látott, most lát. Tárgyakat, embereket, virágokat, fákat, házakat, mindent. Mindent, ami az emberi szemmel belátható és érzékelhető.
Jézus nem ált meg a testi szem gyógyításánál, gyógyította a lélek szemét is akkor, amikor egy másik, az emberi szemmel nem látható, de mégis létező világra nyitotta ki a születésétől testi vakságban szenvedőt.
 
Hogyan is volt?
 
„Amikor Jézus később, amikor már látott, találkozott vele, megkérdezte tőle „hiszel az Emberfiában?” „Ki az, Uram, kérdezte az ember, hogy higgyek benne?” „De hisz látod, felelte, ő beszél veled.” Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” s leborult előtte. Ekkor történt meg a lélek vakságának a gyógyítása. Kettős gyógyítás történt, a test szemének és a hit szemének a gyógyítása.
 
Ma ismét egy csodának lettünk a tanúi. A negyed napja halott és eltemetett Lázár feltámasztásának az eseményével a hit szemének látásélességét fokozta Jézus, hogy minden eddiginél többet fedezzünk fel Isten emberi szemmel nem látható világából. Márta, az elhunyt Lázár testvére kételkedett, amikor Jézus megparancsolta, hogy vegyék el a követ a sírtól, mire Jézus csak ennyit mondott. „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” A végkifejlet, „a zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.” A rendkívüli események megtapasztalásával Jézus sokakban nyitotta meg a hit szemét.
 
A hitét gyakorló ember számára folyamatosan élesedik a belső szem, a hit szeme, és mélyebben látja az Isten dolgait. Idézet a múlt vasárnapi szentbeszédből „a vasárnapi szentmisén való részvétel, a szentségekhez járulás, az imádság, Isten akaratának elfogadása, a szentírás olvasása, és még sok ás alkalom, betekintés lehet Isten csodálatos világába. Nem más ez, mint a természetfeletti világba belelátó szemünk működésének életben tartása.”
 
A hit révén az Isten szemével láthatjuk az eseményeket, és felfedezhetjük azt a tervet, amelyet rólunk, másokról, sőt az egész teremtett világról alkotott.
 
A feltámasztása után Lázár nem szól, nem beszél. De vajon mit gondolhatott, mit mondhatott volna? Talán olyasmit, amit némely költők a feltámasztott szájába adnak. Egy költő a Lázár aggodalma. című versében úgy fogalmazott, hogy Lázár a földi halállal azt élte meg, hogy szabad, és mindenki másnak, akik a földön élnek, a lelke még ott van a halál sírkamrájában. Ezért kiált ált odaátról
 
Kelj fel, János! Kelj fel, Péter!
Férfi, asszony, gyermek: Jöjj ki!
Keljetek fel mindahányan:
kongó, árva lelketeket
mély sír őrzi![1]
 
Az élet folyamán meg kell tanulni, látni a hit szemével! De nem az okos ember hozzáállásával, hanem a gyermek rácsodálkozó hitével. Ahogyan Jézus mondta „ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába.[2] Vagy ahogyan Pál apostol az általa alapított korinthusi közösségnek írta „a mi mostani, könnyű szenvedésünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök mértékét szerzi meg nekünk. Ha nem a látható dolgokra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a látható: ideigvaló, a láthatatlan pedig örökkévaló.”[3]

Szent Ágoston a 4. - 5. század határán élő hittudós fogalmazta meg ezeket a gondolatokat: „Ha Jézus test szerint köztünk maradt volna, akkor testi szemünket többre becsülnénk lelki szemünknél. De ő tudja, melyik szem a jobb; azért tűnt el testi szemünk elől, hogy lelki szemünkben a hitet felkeltse. … Hogyha hiszünk, lelki szemünknek jelen van… Ezért senki sem szomorkodjék, hogy ő a mennybe ment és itt hagyott minket. Ő velünk van, ha hiszünk benne.[4]
 
Gárdonyi Géza a Földre néző szem Égre néző lélek című írásában életbölcsességeket fogalmazott meg. Ebben olvastam.
 
Nézi a csillagot a paraszt.
Neki csak fehér szikra.
Nézi a csillagot a tudós.
Neki egy távol kerengő világ.
Nézi a csillagot a bölcs.
Neki egy fénylő útmutató az Örökkévalóság felé.
 
Ilyesmi az Írás szava is, útmutató az Örökkévalóság felé.
 
Juhász Gyula költőt is megragadta a feltámasztott Lázár története. A vers szerint Lázár megtapasztalta a földi életet, és már belekóstolt az örök életbe is. Ezért a feltámasztása után, a földi életről, ahova Jézus szava visszaparancsolta, így beszél „ez az élet nem kell már nekem” mert a halál utáni életből visszajötten, nincs már jelentősége a földi életnek:
 
Úgy bánt e fény az örök fény után
S az ember, aki bámul rám bután.
 
A sok kiáltó és sok törtető,
Ki mind hiszi, hogy úr és isten ő.
 
A férgek lenn mind csöndesek nagyon,
Pedig övék ott ország, hatalom.
 
Engedd, hogy szépen visszatérjek én
S tovább pihenjek békém éjjelén.
 
Ki áment mondott, az mit kezdjen itt,
Uram, bocsáss meg, engedj el megint![5]
 
A minap hallottam a Kossuth rádió katolikus félórájában egy beszélgetést az újonnan kinevezett kaposvári megyéspüspökkel, Varga Lászlóval atyával. A riport még évekkel korábban készült. A beszélgetés ama részében, ahol arról volt szó, mi viszi előbbre az Isten ügyét, meglepő választ adott: nem a nyüzsgés, hanem a semmitevés. Aztán kifejtette, csak emberi szempontból látszik semmittevésnek, ha az ember minden nap hosszabb időt szép csendben eltölt a templomban az oltáriszentség előtt. Ő megtette, és azt érzékelte, hogy Jézus átvette a munkát olyan eredménnyel, amit ő álmában sem gondolt.
Mert, aki kiteszi magát az Oltáriszentség kegyelmi kisugárzásának, az attól kezdve a hit szemével nézi az eseményeket, tervezi a jövőt, Jézusra bízza azt, alakítsa Ő. Az eredmény jobb lesz, mint amit legszebb álmainkban valaha is elgondoltuk.
 
okéatya
 
[1] http://www.poet.hu/vers/100680 Kőszeghy Miklós Lázár aggodalma
[2] Mt 18,3
[3] 2Kor 4,17
[5] Juhász Gyula Föltámadt Lázár

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki!Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!

!
!


Vissza az előző oldalra!
Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely - Magyar