Vasárnapi szentbeszédek


Nagypéntek 2018
2018. március 30., 23:30

"és a nép meghozta ítéletét"

Részletek

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018. március 08., 00:12

"Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt"

Részletek

ÉV ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 2018
2018. január 21., 21:43

-kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, annyit ér-

Részletek

B ÉV ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018. január 18., 13:48

"Az imádság árnyékában vár az Isten rátok"

Részletek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK AZ ÜNNEPE 2018"
2018. január 07., 17:44

"...beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet..."

Részletek

VÍZKERESZT 2018
2018. január 06., 22:58

"...s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot!"

Részletek

Advent 3. hete - csütörtök
2017. december 21., 20:43

"Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll."

Részletek

Advent 3. hete - szerda
2017. december 20., 20:11

Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent amire szükségem volt...

Részletek

Advent 3. hete - kedd
2017. december 19., 22:35

A Mennyei atya levele

Részletek

Advent 3. hete - hétfő
2017. december 18., 22:33

Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked

Részletek

Advent 3. vasárnapja
2017. december 17., 22:30

"... most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten"

Részletek

Advent 2. hete - péntek
2017. december 15., 22:28

"A pisztrángoktól ezt tanultam: sosem úsznak ők az árral szemben"

Részletek

Advent 2. hete - csütörtök
2017. december 14., 22:18

"Azért születtél erre a földre, hogy szeretni talulj mindörökre"

Részletek

Advent 2. hete - szerda
2017. december 13., 22:17

A megbocsátás az az illet, amelyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa

Részletek

Advent 2. hete - kedd
2017. december 12., 22:15

"Érjen össze a gondolat a gyűlölet fölött"

Részletek

Advent 2. hete - hétfő
2017. december 11., 22:12

Ajándékozz ma egy jó szót....

Részletek

Advent 2. vasárnapja
2017. december 10., 22:08

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat"

Részletek

Elhagyva a Szentháromság komfortzónáját...
2017. július 02., 23:56

AZ ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Részletek

Az 52. NK-I EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS MEGHIRDETÉSE
2017. június 18., 21:12

Krisztusban Kedves Testvérek!

Részletek

"A világ is csak vele fényesűl, az örömtől, aminek n...
2017. június 10., 18:38

AZ ÉV SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

"Fényesség nélkül oly sivár az élet!"
2017. június 03., 18:34

PÜNKÖSD 2017

Részletek

"Szemük láttára tőlük távolodva beitták felhők."
2017. május 27., 08:08

A ÉV URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

Részletek

"Amikor elárad majd benned Isten nyugalma"
2017. május 13., 08:10

A ÉV HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

Atyák és anyák napjára
2017. május 06., 08:11

A ÉV HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

"Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytá...
2017. április 29., 19:38

A ÉV HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Részletek

Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik
2017. április 22., 19:39

A ÉV HÚSVÉT 2. AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Részletek

Nem a nyüzsgés, hanem a "semmitevés" viszi előb...
2017. április 01., 19:41

A ÉV NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Részletek

"Meglátni ŐT, megsejteni s NEVÉT csodálva ejteni!"
2017. március 25., 19:36

A ÉV NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Részletek

Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik

2017. április 22., 19:39

A ÉV HÚSVÉT 2. AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
A lengyel szent Fausztina szerzetesnővér, a múlt század második negyedében, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal. A beszélgetéseket naplóban jegyezte fel. Innét tudjuk, hogy Jézus kívánsága, többek között azt volt, hogy húsvét első vasárnapja, vagyis a húsvétot követő vasárnap, legyen az ISTEN IRGALMASSÁG napja. Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án avatta szentté Fausztina nővért. Ugyanezen a napon a pápa kihirdette az Isten irgalmasság ünnepét az egész világra kötelezően a katolikus egyházban.
 
Az erre vonatkozó részlet Fausztina nővér naplójából.
"Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. (..) Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnősök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (...) Az a lélek, aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól… A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat.''[1]
 
Jézus kívánságának megfelelően szóljon a mai igehirdetés Isten végtelen irgalmáról.
 
Istenről nem lehet azt állítani, hogy irgalmas. Isten maga az irgalom, mivel Isten azonos a tulajdonságaival. Bár a teljes szentírás Isten irgalmának a könyve, mégis legvilágosabban az Újszövetségben lesz nyilvánvalóvá a végtelen irgalom.
 
Isten háromszor nyilatkoztatta ki Mózesnek a saját Nevét. Ezeket úgy is értelmezzük, mint Isten vallomását önmagáról. Először így szólt: „Vagyok, aki vagyok”.[2] . Másodszor ezt mondta: „Könyörülök, azon, akin akarok, és kegyelmes vagyok az iránt, aki iránt nekem tetszik”.[3] Ezt erősíti meg az Isteni név harmadik kinyilatkoztatása is: „Uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszantűrő, nagy könyörületességű és hűségű”[4]. A 103. zsoltárban még szebben ugyanez az üzenet Istennek önmagáról. „Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.”  És „ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik”.
 
Ezt az isteni magatartást ültette be Jézus a követőinek, egyháza tagjainak a szívébe.
 
Jézus az irgalmas Isten arca. Szavaiból Isten irgalma szól, minden tettében Isten irgalma nyilatkozik meg. Jézus azt akarta, hogy követőinek is minden szavában, tettében és bármilyen megnyilatkozásában, Isten irgalma öltsön testet, amikor azt mondta „legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!”[5]
 
A irgalmasság a boldogság egyik feltétele. „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.”[6] Mondta Jézus a Hegyi Beszédben. Ebben Jézus nem ígér mást az irgalmat gyakorlóknak, mint azt, amit már eddig is éltek, irgalmasságot. A többi boldogság esetében az ígéret valami többletet is tartalmaz, távolabbra mutat: akik sírnak, vigasztalást nyernek; a tisztaszívűek meglátják Istent. De mi többet tud adni Isten azoknak, akik irgalmasok? Az irgalom Isten teljessége és az emberek teljessége is. Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik.
 
Az irgalom az emberi szív egyik legnagyobb cselekedete, amelynek forrása a szeretet.” írta Boros László teológus az irgalomról szóló elmélkedésében.[7] Így az irgalomnak sok arca van. Ahány emberi szó, ahány emberi cselekedet, ahány emberi tekintet, annyiféle az irgalom lehetséges.
 
Fulbert Steffensky német evengélikus teológusnak van egy érdekes írása, amelynek a címe A szeretet ára. Az írás arról szól, hogy a Bécsben született amerikai zsidó nőt, Ruth Klügert[8] gyerekként Theresienstadtba hurcolták, később pedig az auschwitzi megsemmisítő táborba került, ahol kiválogatták a 15 évesnél nem fiatalabb, erőteljes zsidó nőket, hogy más táborokban dolgoztassák őket. Ruth Klüger azonban mindössze 12 éves, cingár gyerek volt. Reménytelenül állt a foglyok sorában, amely lassan araszolt az SS-tiszt felé, aki vagy közvetlen megsemmisítésre, vagy egy másik táborba küldte a foglyokat. Élni, tovább c. könyvében Ruth Klüger így meséli el megmenekülésének történetét.
 
Az SS-hivatalnok mellett állt az írnoknő, szintén fogoly. Hány éves lehetett, nem tudom. Tizenkilenc, húsz? Meglátott a sorban, amikor gyakorlatilag már eléggé elöl voltam. Ekkor elhagyta posztját, hozzám sietett, és szabálytalan fogsorának feledhetetlen mosolyával, szinte hallótávolságban az SS emberétől, félhangosan megkérdezte: „Hány éves vagy?”
 
„Tizenhárom”, feleltem. Ő pedig határozottan a szemembe tekintve, nagyon nyomatékosan így szólt: „Mondd azt, hogy tizenöt vagy!”
Két perccel később sorra kerültem… A koromra vonatkozó kérdésre megadtam a döntő választ: „Tizenöt vagyok.” „De ez még kicsi”, jegyezte meg a férfi, élet és halál ura, nem barátságtalanul, inkább úgy, mint amikor tehenet vagy borjút mustrál az ember.
 
Az írnoknő ugyanabban az áruértékelő hangnemben folytatta: „De erős felépítésű. Izmosak a lábai, tud dolgozni. Nézze csak meg!”
Itt hát volt valaki, aki bár a tábor adminisztrációjának dolgozott, megerőltette magát az érdekemben, anélkül hogy egyáltalán ismert volna. A férfi … fölírta a számomat, és egy időre meghosszabbította az életemet.
 
Abban a pillanatban a fiatal fogoly tettében, Isten irgalmának fénye ragyogott fel. Isten irgalma nincs időhöz,vhelyhez, korhoz, vagy valláshoz kötve. Minden ember szívében ott él a másokon való segítés vágya, amelynek a forrása az irgalom, még akkor is, ha ezt nem így fogalmazzák meg. Annak ellenére, hogy olyan társadalomban élünk, amikor bálvánnyá vált a saját boldogságunk utáni sóvárgás.
 
Esterházy Péter, a tavaly elhunyt író, aki inkább szabadelvű gondolkodásáról volt ismert, egyik írásában párbeszédet folytatott az Istennel. Idézem
 
Az ima a szív emlékezetének gyakori ébresztgetése. Gyakrabban kell emlékezni Istenre, mint ahogyan lélegzetet veszünk. Irgalom Atyja, ne hagyj el. Hogyan tovább? Erre várok tőled választ, mert ez az én kérdésem. Úgy szoktál válaszolni, hogy nem válaszolsz. Szépen tudsz hallgatni, Uram. Ha kérdezlek, hallgatsz, és ha már nincs több kérdés, az lesz az igazi válasz. Mégis most azt kérdem, mi végre. Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én? Tudom, rossz kérdés. Engedj látnom. Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság.”[9]
 
Valami ilyesmiről van szó a mai vasárnapon. Árva szívünk holt erét töltsd meg égi jóság az irgalmas szeretet vágyával, amiből az irgalom cselekedeti fakadnak, hogy élhetőbb legyen az az önző világ, amelyben élünk.
 
okéatya
 
 
[1] Napló 570
[2] Kiv 3,14
[3] Kiv 33,19
[4] Kiv 34,6
[5] Lk 36, 30
[6] Mt 6,7
[8] RUTH KLÜGER (Bécs, 1931) osztrák írónő, 1947 óta az Egyesült Államokban él, ma a Kaliforniai Egyetem professzor emeritája, aki szerzőként öt nagysikerű kötet, kritikusként pedig az Osztrák Nemzeti Irodalmi Díj birtokosa. Memoárját, mely magyar nyelven most jelenik meg először, Európa-szerte nyolc irodalmi díjjal ismerték el. Műve egyszerre regény és esszé, filozófia és önéletírás.

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki!Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!

!
!


Vissza az előző oldalra!
Szent Kereszt Lelkészség - Kálvária, Szombathely - Magyar